Sekolah Agama Al-Adnani

Harap maaf, kami sedang kemaskini maklumat terkini

Dan orang yang berusaha bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami (yang menjadikan mereka gembira serta memperoleh keredaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalanya’ – Surah Al-Ankabut Ayat 69

Ringkasan Program Ini :

1. Menjalankan sekolah rendah agama integrasi.