Dakwah

Harap maaf, kami sedang kemaskini maklumat terkini

Merupakan pusat pengajian tinggi yang dirancang akan memulakan pengajian pada tahun 2020 dan 2022.

“Serulah Manusia Kepada Jalan Tuhanmu Dengan Hikmah dan Nasihat Yang Baik, Dan Bantah Mereka Dengan Cara Yang Baik. Sesungguhnya Tuhanmu Lebih Mengetahui Dengan Siapa Yang Tersasar Dari Jalan-nya. Dan Dia Lebih Mengetahui Terhadap Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk” – Surah Al-Israa Ayat 125. 

Ringkasan Program Ini :

1. Dakwah berterusan kepada warga CIC telah bermula sejak 2012.
2. Aktiviti program dan pendekatan dakwah yang lebih besar masih dalam perancangan.